Eupithecia subumbrata Ängsmalmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vita vingar med ett flertal tvärlinjer. I stort sett obrutet mörkt stråk längs framkant och ytterkant. Mycket liten diskpunkt eller ingen alls.
©
♀+♂
Vingbredd: 16-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea, Apiaceae, Artemisia, Asteraceae, Centaurea, Crepis, Heracleum sphondylium, Hypericum perforatum, Knautia arvensis, Picea abies, Pseudotsuga menziesii, Solidago virgaurea

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Eupithecia orphnata
Alvarmalmätare
Eupithecia inturbata
Lönnmalmätare
Eupithecia irriguata
Vattrad malmätare
Eupithecia succenturiata
Gråbomalmätare