Eupithecia succenturiata Gråbomalmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vita bakre delen av mellankroppen samt första och sista segmentet av bakkroppen skiljer den från alla andra malmätare. Tydlig svart diskpunkt i vitt längsgående stråk som vidgas till stor vit fläck.
©
♀+♂
Vingbredd: 20-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea millefolium, Angelica sylvestris, Artemisia vulgaris, Tanacetum vulgare

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Eupithecia subumbrata
Ängsmalmätare