Eupithecia tenuiata Pilmalmätare

Alla foton
Kännetecken: Rundade framvingar med tydliga tunna tvärlinjer. Framvingarna mörkare längs fram- och ytterkant. Oval diskpunkt. Yttre tvärlinjen med dubbelkrök. Inre tvärlinjen svänger runt diskpunkten. Rostbrunt band i främre halvan av bakkroppen.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix caprea, Salix cinerea

Liknande (8 st)

Detaljer, alla
Eupithecia inturbata
Lönnmalmätare
Eupithecia haworthiata
Klematismalmätare
Eupithecia valerianata
Vänderotsmalmätare
Eupithecia plumbeolata
Kovallmalmätare
Eupithecia trisignaria
Spenörtsmalmätare
Eupithecia vulgata
Vinkelmalmätare
Eupithecia distinctaria
Timjanmalmätare
Eupithecia dodoneata
Mindre ekmalmätare