Hydria undulata Vågig tofsmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Omisskännelig. Gulbruna vingar med många vågiga bruna tvärlinjer. Mörkare längs ytterkanten med vit våglinje.
©
♀+♂
Vingbredd: 25-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Berberis, Betula, Elaeagnus, Populus tremula, Ribes, Salix caprea, Sorbus, Spiraea, Vaccinium myrtillus