Cyclophora albipunctata Björkgördelmätare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Vit eller grå vingar med stor vit punkt med mörk kant på båda vingarna. Två mörka tvärlinjer som består av punkter. Ibland diffust grått eller rostbrunt tvärband mitt på vingarna.
©
♀+♂
Vingbredd: 20-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Cyclophora pendularia
Pilgördelmätare
Elophos vittaria
Grå ringmätare
Cyclophora porata
Brunvattrad gördelmätare