Crocallis elinguaria Rovmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Omisskännelig. Gulbeige vingar med mörkare mittfält med distinkt oftast ringformad diskfläck, ibland utdragen till ett svart streck. Svagt vågig ytterkant med små svarta prickar.
©
♀+♂
Vingbredd: 32-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Calluna, Corylus avellana, Crataegus, Lonicera, Populus tremula, Prunus domestica, Prunus spinosa, Quercus, Rhamnus, Ribes, Rosa, Rubus, Salix, Sorbus, Syringa, Tilia, Vaccinium

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Colotois pennaria
Spinnarmätare
Cosmia trapezina
Ockragult rovfly