Erebia disa Disas gräsfjäril

Alla foton
Kännetecken: Bruna vingar med 4 gulringade ögonfläckar på framvingen. Framvingens undersida lik men grå pudring i yttre delen, bakvingen grå med mörkare tvärband med vågiga kanter.
©
♀+♂
Vingbredd: 42-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Erebia embla
Gulringad gräsfjäril
Erebia ligea
Skogsgräsfjäril
Erebia pandrose
Fjällgräsfjäril