Coenonympha tullia Starrgräsfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Brungula vingar med små ögonfläckar. Undersidan av bakvingen är gråbrun med flera små men tydliga ögonfläckar och ett brett vitt tvärband innanför. I norra halvan av Sverige (drygt) är ögonfläckarna reducerade eller saknas.
©
♀+♂
Vingbredd: 30-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Eriophorum, Festuca, Poa

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Coenonympha pamphilus
Kamgräsfjäril
Coenonympha arcania
Pärlgräsfjäril
Coenonympha hero
Brun gräsfjäril