Phengaris arion Svartfläckig blåvinge

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Blå vingar med gråsvart framkant och ytterkant. Stora svarta fläckar i framvingens mitt. Undersidan grå med många vitkantade svarta prickar i inre delen och två rader mindre prickar längs ytterkanten. Blå pudring på bakvingens bas.
©
♀+♂
Vingbredd: 33-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Origanum vulgare, Thymus serpyllum

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Phengaris alcon
Alkonblåvinge
Scolitantides orion
Fetörtsblåvinge
Aricia nicias
Turkos blåvinge