Eudonia aequalis Tajgaugglemott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Sällsynt mellersta Sverige. Mörk och murrig teckning. Rundad framkant och ytterkant.Beskriven först 1986.
©
♀+♂
Vingbredd: 19-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Eudonia murana
Murugglemott
Eudonia alpina
Nordugglemott
Eudonia mercurella
Molnugglemott
Eudonia truncicolella
Stamugglemott
Eudonia sudetica
Snedbandat ugglemott