Anerastia lotella Rödgrått gräsrotsmott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Ljust gulbruna framvingar med varierande mängd mörkare pudring i bakre delen bakom en ljus vingribba. Långa palper riktade framåt gör att den påminner om gräsmott. Ofta ljusa ribbor också i bakre delen av framvingen.
©
♀+♂
Vingbredd: 16-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Ammophila, Corynephorus, Festuca ovina

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Pima boisduvaliella
Strandvialsmott
Catoptria lythargyrella
Glänsande sandgräsmott