Etiella zinckenella Tropikärtmott

Alla foton
Kännetecken: Brungrå framvingar med brett vitt stråk längs framkanten. Gulbrunt tvärband med rödbrun inre kant 1/3 ut och gulbruna fjäll också längst in på framvingen.
©
♀+♂
Vingbredd: 22-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vicia

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Pima boisduvaliella
Strandvialsmott