Pempeliella ornatella Brokigt timjansmott

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Gulbruna smala framvingar som är rödare längs framkanten. Längsgående stråk av svarta och vita fjäll längs hela vingen. Vitt rakt tvärband 4/5 ut som är parallellt med ytterkanten. Två svarta diskfläckar omslutna av vitt.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Thymus serpyllum

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Delplanqueia dilutella
Brunt timjansmott
Delplanqueia inscriptella
Förväxlat timjansmott