Platyptilia gonodactyla Hästhovsfjädermott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Ljusbruna framvingar med tunna vita tvärlinjer i inre delen, tydlig mörk triangulär fläck vid framkanten där vingen delar sig och en otydlig vit tvärlinje nästan längst ut. Inre delen av bakkroppen ljus, yttre mörkare.
©
♀+♂
Vingbredd: 20-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Petasites hybridus, Tussilago farfara

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Platyptilia tesseradactyla
Kattfotsfjädermott
Platyptilia calodactyla
Gullrisfjädermott
Platyptilia farfarella
Korsörtsfjädermott
Platyptilia isodactyla
Vattenståndsfjädermott
Amblyptilia acanthadactyla
Stinksyskefjädermott
Amblyptilia punctidactyla
Stormhattsfjädermott