Cydia illutana Svart granborrvecklare

Alla foton
Kännetecken: Brunsvarta framvingar med böjd gulvita fläck med mörk kärna från bakkanten halvvägs ut. Korta vita streck från framkanten med blåsilvrig fortsättning. I bakre delen av ytterfältet finns gulbrunt fält med silvrig begränsning (spegel).
©
♀+♂
Vingbredd: 10-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Picea abies

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Cydia coniferana
Tallbarkvecklare
Cydia duplicana
Enbarksvecklare
Cydia cognatana
Kvartsmåntallvecklare
Cydia indivisa
Grankådvecklare
Cydia leguminana
Almbarksvecklare