Cydia jungiella Majvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brunsvarta framvingar, gulbruna i yttre 1/3, med två böjda vita band från bakkanten halvvägs ut. Par av vita och silvriga streck från framkanten. I bakre delen av ytterfältet flera längsgående svarta streck.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Astragalus, Lathyrus, Vicia sepium

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Cydia fissana
Dubbelmånvecklare
Cydia cornucopiae
Aspskogsvecklare
Cydia pallifrontana
Sötvedelsvecklare
Cydia aureolana
Fjällvedelsvecklare
Cydia discretana
Humlevecklare
Cydia cognatana
Kvartsmåntallvecklare