Cydia aureolana Fjällvedelsvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråbruna framvingar med två böjda vita band från bakkanten halvvägs ut. 4 par av vita streck från framkanten i yttre delen. I bakre delen av ytterfältet finns silvrigt streck. Fjällart.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Astragalus

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Cydia fissana
Dubbelmånvecklare
Cydia pallifrontana
Sötvedelsvecklare
Cydia discretana
Humlevecklare
Cydia jungiella
Majvecklare
Cydia cognatana
Kvartsmåntallvecklare
Pammene clanculana
Dvärgbjörkssolvecklare