Cydia pallifrontana Sötvedelsvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brunsvarta framvingar med två böjda gulvita band från bakkanten drygt halvvägs ut. 4 par av gulvita streck från framkanten i yttre delen och i bakre delen av ytterfältet finns ett silvrigt streck. Vit pannlugg.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Astragalus glycyphyllos

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Cydia fissana
Dubbelmånvecklare
Cydia discretana
Humlevecklare
Cydia aureolana
Fjällvedelsvecklare
Cydia jungiella
Majvecklare
Cydia cognatana
Kvartsmåntallvecklare