Nematopogon swammerdamellus Vårantennmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Sidenglänsande vingar, ofta med nätmönster speciellt i yttre delen. Antennerna vita, hanens 2,5 ggr vinglängden, honans 1,8 ggr. Hjässan ockragul.
©
♀+♂
Vingbredd: 17-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Nematopogon pilellus
Bronsantennmal
Nematopogon schwarziellus
Gulaktig antennmal
Nematopogon magnus
Sorgantennmal
Nematopogon metaxellus
Bredvingeantennmal