Stictea mygindiana Lingonbrokvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Varierar från purpurröd med grå tvärlinjer till att vara mest grå med purpurfärgad teckning. Brett oregelbundet tvärband mitt på vingen som alltid har åtminstone några purpurfärgade fjäll.
©
♀+♂
Vingbredd: 15-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arctostaphylos uva, Myrica gale, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Argyroploce concretana
Smalbandvecklare
Celypha striana
Maskrosgrundvecklare
Argyroploce arbutella
Mjölonbrokvecklare