Zygaena lonicerae Bredbrämad bastardsvärmare

Alla foton
Kännetecken: Framvingarna lite genomskinliga, mörkgrå med fem röda fläckar. Den yttre av de två i bakre halvan relativt liten. Bakvingar röda med svart ytterkant och fransar. Antennklubba långsmal.
©
♀+♂
Vingbredd: 30-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Hippocrepis, Lathyrus pratensis, Lotus corniculatus, Onobrychis viciifolia, Trifolium pratense, Vicia

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Zygaena viciae
Mindre bastardsvärmare
Zygaena exulans
Fjällbastardsvärmare
Zygaena filipendulae
Sexfläckig bastardsvärmare
Zygaena minos
Klubbsprötad bastardsvärmare
Zygaena osterodensis
Smalsprötad bastardsvärmare