Zygaena minos Klubbsprötad bastardsvärmare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingarna lite genomskinliga, mörkgrå med tre röda stråk. Det yttre kröker längst ut av mot bakhörnet. Bakvingar röda med svarta fransar. Antennklubba tjock och trubbig.
©
♀+♂
Vingbredd: 33-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Eryngium, Pimpinella saxifraga

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Zygaena osterodensis
Smalsprötad bastardsvärmare
Zygaena viciae
Mindre bastardsvärmare
Zygaena exulans
Fjällbastardsvärmare
Zygaena filipendulae
Sexfläckig bastardsvärmare
Zygaena lonicerae
Bredbrämad bastardsvärmare