Syncopacma karvoneni Vickerpalpmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Enfärgade gråbruna framvingar. Huvudet ljusare gråbrunt. Antennerna mörkbruna. Bakvingarna ljust gråbruna med en spets ut från framkanten. Palperna ljusa, uppåt- och bakåtriktade med långt, smalt 3:e segment.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lathyrus palustris, Lathyrus pratensis, Melilotus albus, Trifolium pratense, Vicia cracca

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Monochroa tenebrella
Vitsprötad dystermal
Eulamprotes unicolorella
Enfärgad dystermal
Bryotropha purpurella
Purpurmossmal
Syncopacma sangiella
Motfläckspalpmal