Gelechia muscosella Snedstreckad videstävmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingen brun med vit och svart pudring. 2 långa smala svarta streck som bryts av vita fläckar, den främre av dessa oval med svart centrum. Ytterligare vit fläck 1/5 ut nära framkanten. Palperna svarta med vita fläckar.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix caprea

Liknande (7 st)

Detaljer, alla
Gelechia sororculella
Ringfläckad videstävmal
Gelechia cuneatella
Kilfläckstecknad videstävmal
Gelechia nigra
Svart aspstävmal
Carpatolechia fugitivella
Föränderlig almkantmal
Gelechia sabinellus
Längsstreckad enbuskstävmal
Gelechia turpella
Poppelstävmal
Carpatolechia fugacella
Bredvingad almkantmal