Pseudotelphusa paripunctella Parpunktsmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna till grå framvingar med 3 par av grupper med resta svarta fjäll 1/4, 1/2 och 3/4 ut. Diffusa mörka fläckar längs framkanten och svarta streck längs ytterkanten samt ofta ett vinklat vitt tvärband i yttre delen.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Fagus, Myrica gale, Quercus

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Teleiodes wagae
Hasselkantmal
Monochroa niphognatha
Fyrpunkterad dystermal
Exoteleia dodecella
Tallskottsmal
Gelechia rhombella
Apelstävmal