Metzneria aprilella Rödstreckad korgmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Rödorange framvingar med två längsgående gula fläckar i inre delen och ett brutet gult tvärband långt ut. Ribborna grå centralt. Mellankroppen brungul med tre längsgående bruna streck. Palperna rödbruna, långa och förtjockade.
©
♀+♂
Vingbredd: 13-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Centaurea scabiosa

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Metzneria neuropterella
Nättecknad korgmal
Metzneria aestivella
Spåtistelskorgmal
Metzneria lappella
Kardborrekorgmal
Metzneria ehikeella
Väddklintskorgmal
Metzneria metzneriella
Trepunktskorgmal
Metzneria santolinella
Färgkullekorgmal