Metzneria neuropterella Nättecknad korgmal

Alla foton
Kännetecken: Gulbruna framvingar, som är mörkare och mer rödbruna i främre delen, med brungrå streck längs ribborna som bildar ett nätmönster. Palperna långa med 2:a segmentet kraftigt och rödbrunt och även 3:e förtjockat.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Centaurea, Cirsium

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Metzneria lappella
Kardborrekorgmal
Metzneria ehikeella
Väddklintskorgmal
Metzneria aprilella
Rödstreckad korgmal
Metzneria metzneriella
Trepunktskorgmal
Metzneria santolinella
Färgkullekorgmal