Xystophora carchariella Backvickermal

Alla foton
Kännetecken: Ljust gulbruna framvingar med många fjäll med mörkbruna spetsar. Liten rund mörkbrun fläck centralt 2/3 ut. Palperna ljust gulbruna med mörk fläck på 2:a segmentet. Antennerna ringade. Mycket lokal.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Monochroa suffusella
Ängsullsdystermal
Dactylotula kinkerella
Sandrörsflikmal