Arter med Trifolium medium (Skogsklöver) som värdväxt

Antal arter: 2
Anacampsis fuscella
Anacampsis fuscella
Klöversobermal
Malacosoma castrense
Malacosoma castrense
Ängsringspinnare