Arter med Thalictrum flavum (Ängsruta) som värdväxt

Antal arter: 1
Gagitodes sagittata
Gagitodes sagittata
Piltecknad fältmätare