Arter med Sonchus arvensis (Åkermolke) som värdväxt

Antal arter: 4 Detaljer
Depressaria badiella
Depressaria badiella
Dysterplattmal
Celypha rufana
Celypha rufana
Brun grundvecklare
Celypha rosaceana
Celypha rosaceana
Purpurgrundvecklare
Eucosma obumbratana
Eucosma obumbratana
Fettistelfrövecklare