Arter med Silene vulgaris (Smällglim) som värdväxt

Antal arter: 3
Coleophora albella
Coleophora albella
Svartvit säckmal
Eupithecia venosata
Eupithecia venosata
Glimmalmätare
Hadena compta
Hadena compta
Vitbandat nejlikfly