Arter med Saxifraga oppositifolia (Purpurbräcka) som värdväxt

Antal arter: 2
Plebejus aquilo
Plebejus aquilo
Högnordisk blåvinge
Entephria nobiliaria
Entephria nobiliaria
Blågrå fältmätare