Arter med Rosa pimpinellifolia (Pimpinellros) som värdväxt

Antal arter: 1 Detaljer
Notocelia incarnatana
Notocelia incarnatana
Mindre rosenvecklare