Arter med Pteridium (Örnbräknar) som värdväxt

Antal arter: 9 Detaljer
Phymatopus hecta
Phymatopus hecta
Dvärgrotfjäril
Psychoides verhuella
Psychoides verhuella
Svartbräkenmal
Monochroa cytisella
Monochroa cytisella
Örnbräkensmal
Celypha lacunana
Celypha lacunana
Föränderlig brokvecklare
Petrophora chlorosata
Petrophora chlorosata
Ormbunksmätare