Arter med Potentilla erecta (Blodrot) som värdväxt

Antal arter: 4 Detaljer
Stigmella poterii
Stigmella poterii
Fingerörtsdvärgmal
Ectoedemia arcuatella
Ectoedemia arcuatella
Smultrondvärgmal
Acleris aspersana
Acleris aspersana
Smultronhöstvecklare
Elaphria venustula
Elaphria venustula
Mindre glansfly