Arter med Pinus nigra (Svarttall) som värdväxt

Antal arter: 1
Cydia coniferana
Cydia coniferana
Tallbarkvecklare