Arter med Pimpinella major (Stor bockrot) som värdväxt

Antal arter: 1 Detaljer
Depressaria pimpinellae
Depressaria pimpinellae
Större bockrotsplattmal