Arter med Picris hieracioides (Bitterfibbla) som värdväxt

Antal arter: 5 Detaljer
Aethes tesserana
Aethes tesserana
Rutig korgblomvecklare
Cochylis hybridella
Cochylis hybridella
Bitterfibbleblomvecklare
Eucosma obumbratana
Eucosma obumbratana
Fettistelfrövecklare
Eucosma balatonana
Eucosma balatonana
Bitterfibblefrövecklare
Scoparia subfusca
Scoparia subfusca
Hästhovsugglemott