Arter med Melampyrum nemorosum (Natt och dag) som värdväxt

Antal arter: 1
Eupithecia plumbeolata
Eupithecia plumbeolata
Kovallmalmätare