Arter med Malva sylvestris (Rödmalva) som värdväxt

Antal arter: 3 Detaljer
Larentia clavaria
Larentia clavaria
Kattostmätare
Noctua interjecta
Noctua interjecta
Rödbrunt bandfly