Arter med Impatiens parviflora (Blekbalsamin) som värdväxt

Antal arter: 1
Xanthorhoe biriviata
Xanthorhoe biriviata
Springkornsfältmätare