Arter med Eleocharis palustris (Knappsäv) som värdväxt

Antal arter: 3
Elachista eleochariella
Elachista eleochariella
Ängsullsgräsmal
Elachista albidella
Elachista albidella
Tuvsävsgräsmal
Monochroa lucidella
Monochroa lucidella
Knappsävsdystermal