Arter med Conopodium majus (Nötkörvel) som värdväxt

Antal arter: 3
Agonopterix heracliana
Agonopterix heracliana
Flockblomsterplattmal
Depressaria pulcherrimella
Depressaria pulcherrimella
Ljusryggad bockrotsplattmal
Odezia atrata
Odezia atrata
Sotmätare