Arter med Cephalaria (Jätteväddar) som värdväxt

Antal arter: 1
Euphydryas aurinia
Euphydryas aurinia
Väddnätfjäril