Arter med Bupleurum (Harörter) som värdväxt

Antal arter: 1
Thalera fimbrialis
Thalera fimbrialis
Tandad lundmätare