Arter med Berberis vulgaris (Berberis) som värdväxt

Antal arter: 5 Detaljer
Evergestis pallidata
Evergestis pallidata
Sommargyllensmott
Pareulype berberata
Pareulype berberata
Berberisfältmätare
Hydria cervinalis
Hydria cervinalis
Berberistofsmätare
Eupithecia exiguata
Eupithecia exiguata
Rönnmalmätare