Arter med Bartsia alpina (Svarthö) som värdväxt

Antal arter: 1
Euphydryas iduna
Euphydryas iduna
Lappnätfjäril