Arter med Anemone ranunculoides (Gulsippa) som värdväxt

Antal arter: 2
Horisme aquata
Horisme aquata
Vitaktig strimmätare
Mesotype didymata
Mesotype didymata
Tvillingfläckad fältmätare