Arter med Alopecurus pratensis (Ängskavle) som värdväxt

Antal arter: 3
Elachista albifrontella
Elachista albifrontella
Vithövdad gräsmal
Elachista maculicerusella
Elachista maculicerusella
Rörflensgräsmal
Crypsedra gemmea
Crypsedra gemmea
Vitfläckigt ängsfly